Tietosuojaseloste

YLEISTÄ :

Erikoishammasteknikkoliitto ry toimii hammasteknisen alan edunvalvonta-, koulutus-, virkistys- ja julkaisuyhteisönä yleishyödyllisenä yhdistyksenä. Yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpidon, kirjanpidon sekä palkanlaskentapalvelut yhdistys on ulkoistanut.

 

REKISTERIN PITÄJÄ:

Erikoishammasteknikkoliitto ry, ulkoistettu yritykselle:
Oy TeeJii-Tuloste Veteltie 18, 01190 BOX
Juha Pentikäinen Veteltie 18, 01190 BOX

 

REKISTERÖIDYT:

Erikoishammasteknikkoliitto ry:n jäsenet.

 

HENKILÖTIETOJENKÄYTTÖTARKOITUS:

Palkanlaskenta työntekijöille ja luennoitsijoille. Jäsenrekistereistä osoitetarrat jäsenlaskuille, jäsenkirjeille sekä ammattilehden postitukselle. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä suoramarkkinointiin.

 

REKISTERIIN TALLENNETTAVAT HENKILÖTIEDOT:

Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilötunnus sekä valmistumisvuosi ja jäsenmaksuhistoria.

 

REKISTERÖIDYN OIKEUDET:

TARKASTUS- JA TIETOJEN OIKAISUOIKEUS

Rekisteröity voi tarkastaa tallentamamme tiedot henkilötiedot. Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset
tai puutteelliset tiedot.

VASTUSTAMISOIKEUS

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

POISTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2,10§) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

SUOSTUMUKSEN PERUUTTAMINEN

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

VALITUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/index/yhteystiedot.html

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

  • Työsopimuksista, luentopalkkiolomakkeista ja verokorteista
  • Työntekijöiltä itseltään muutosilmoituksilla
  • Jäsenen täyttämästä liittymislomakkeelta
  • Jäseniltä itseltään muutosilmoituksilla
 
SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
  • Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin
  • Palkkalaskennan tietoja ei luovuteta muille kuin asianomaisille
  • Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta muille kuin ammattilehden osalta painotalolle (Painotalo Plus Digital Oy. Lahti).

Olemme varmistaneet, että Painotalo Plus Digital Oy noudattaa tietosuojalainsäädäntöä.

 

KÄSITTELYN KESTO

Palkanlaskennan tietoja säilytetään ja käytetään niin kauan, kun asiakkuus
on voimassa. Jäsenrekisterin tietoja säilytetään ja käytetään niin kauan, kun asiakkuus on voimassa.

Palkanlaskennan ja jäsenrekisterin tiedot luovutetaan asiakkaalle asiakkuuden päättyessä ja yrityksemme poistaa luovutetut tiedot omista tietokannoista.

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Palkanlaskenta:

  • Juha Pentikäinen

Jäsenrekisterit:

  • Juha Pentikäinen ja Anne Pentikäinen
  • Painotalo Plus Digital Oy

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA PROFILOINTI

Yhtiömme ei käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.