Ajankohtaista

2022 Toimintakertomus

4.1.2023

Erikoishammasteknikon on kohta aika täyttää toimintakertomus (10.1.2023 alkaen)

Yksityisen terveydenhuollon toimintakertomukset vuodelta 2022 on annettava helmikuun loppuun 2023 mennessä.

Toimintakertomukseen täytät yrityksesi ja vastaanottosi yhteystietoja, osoitteita yms. sekä potilaskäyntien ja potilaiden lukumäärän edellisen vuoden ajalta.
Näistä toimintakertomuksista koottavien tilastojen avulla voitaisiin tarkastella erikoishammasteknikoiden hoitamien potilaiden luku- ja käyntimääriä.
Toisin sanoen, tilastolla voitaisiin osoittaa erikoishammasteknikon tuottamien palveluiden erittäin merkittävä asema suun terveydenhuollossa.

Toimintakertomuksen voi jättää myös paperisena. Linkeistä löydät tulostettavan paperilomakkeen.

EHT-liiton jäsenien Intranet -sivuilta löytyvästä ohjeesta saat apua sähköisen toimintakertomuksen täyttöön.

(Erikoishammasteknikkoliitto.fi>Jäsensivut>Tietoa EHT:lle>Toimintakertomus)

Valvira / Toimintakertomus

Valveri asiointipalvelu