Ajankohtaista

Mistä palveluseteli-kokeilussa on kysymys – Valinnanvapausmalli elävässä elämässä

Asiakkaiden valinnanvapauteen perustuva toimintamalli tulee muuttamaan kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin liittyvien osapuolten roolia, asemaa ja toimintaa merkittävästi.

Muutoksessa-blogi / Minna Saario / 4.1.2017

Asiantuntijat kertovat videolla, mistä palvelusetelikokeilussa on kysymys ja millaisia sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapauteen liittyviä kokeiluja eri paikkakunnilla tehdään.

Katso video

Aiemmin palvelusetelikokeilusta uutisoitua…

10.6.2016

Hyvinvoinnin ja terveyden ministeriryhmä linjasi palvelusetelikokeilun käynnistämisestä

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajat asetetaan samalle viivalle ja mahdollistetaan pienten ja keskisuurten yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden osallistuminen palvelujen tuottamiseen.

Sosiaali- ja terveysministeriö / 9.6.2016 / Tiedote 88/2016

25.4.2016

Palvelusetelikokeilulla tietoa valinnanvapauden toteuttamiseen

Sosiaali- ja terveysministeriö käynnistää palvelusetelikokeilun osana hallituksen Palvelut asiakaslähtöiseksi -kärkihanketta. Kokeilu tuottaa tietoa sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapautta koskevaan valmisteluun. Se toteutetaan kuntakokeiluna muutamassa, myöhemmin valittavassa kunnassa. Osana kokeilua kehitetään palvelutuottajien vertailun mahdollistavaa sähköistä palvelua.


Mediuutiset

Sosiaali- ja terveysministeriö / 25.4.2016 / Tiedote 57/2016