Ajankohtaista

Valinnanvapauslain luonnos lausuntokierrokselle

Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö ovat lähettäneet sote-uudistukseen liittyvän valinnanvapauslain luonnoksen lausunnolle 31. tammikuuta. Lausuntoaikaa on 28.3.2017 saakka.

Pykäliä täsmennetään vielä lausuntokierroksen aikana ja sen jälkeen. Myös vaikutusarvioinnit valmistuvat lausuntokierroksen jälkeen lopulliseen muotoonsa. Alustava vaikutusarviointi on saatavilla lausuntopyyntöaineiston yhteydessä.

Lausuntoa pyydetään Manner-Suomen kunnilta, kuntayhtymiltä, muilta sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelujen tuottajilta sekä eräiltä muilta toimijoilta. Näiden lisäksi muutkin voivat halutessaan antaa lakiluonnoksesta lausuntonsa. Annetut lausunnot ovat julkisia ja ne otetaan huomioon hallituksen lakiesityksen viimeistelemisessä.

STM / Tiedote 31.1.2017

Tuomas Pöystin blogi: Kestävä valinnanvapausmalli syntyy laajan yhteiskunnallisen keskustelun tuloksena