Ajankohtaista

Erikoishammasteknikon on aika täyttää toimintakertomus

Posted on

Yksityisen terveydenhuollon toimintakertomukset vuodelta 2016 on annettava 28.2.2017 mennessä. Toimintakertomukseen täytät yrityksesi ja vastaanottosi yhteystietoja, osoitteita yms. sekä potilaskäyntien ja potilaiden lukumäärän edellisen vuoden ajalta. Näistä toimintakertomuksista koottavien tilastojen avulla voitaisiin tarkastella erikoishammasteknikoiden hoitamien potilaiden luku- ja käyntimääriä. Toisin sanoen, tilastolla voitaisiin osoittaa erikoishammasteknikon tuottamien palveluiden erittäin merkittävä asema suun terveydenhuollossa. EHT-liiton jäsenien Intranet -sivuilta löytyvästä […]

Ajankohtaista

Erikoishammasteknikkokurssi

Posted on

Monimuotokoulutus johon kuuluu lähipäiviä (22 kpl), etätyöskentelyä sekä työssäoppimista. Opiskelussa hyödynnetään Moodle-verkkooppimisympäristöä. Jokaisen tulee itse järjestää työssäoppimispaikka, jossa on mahdollisuus harjoitella erikoishammasteknikon ammattiosaamiseen kuuluvia tehtäviä ja saada ohjausta. Ajankohta ja paikka 2.10.2017-28.9.2018 Savonia-ammattikorkeakoulu, Kuopio Hinta ja ilmoittautuminen 3800 euroa + alv 24 % / osallistuja. 11.9.2017 mennessä osoitteessa: www.savonia.fi/taydennys tai suoraan tästä Lisätietoja Ilmoittautuminen: Mirja Kolehmainen, liiketoimintasihteeri, 044 […]

Ajankohtaista

Valvira + AVI = Luova?

Posted on

Reformiministerityöryhmä puolsi jatkovalmistelua siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan ja ohjauksen tehtävät kootaan aluehallintovirastoista ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirasta uuteen valtioneuvoston ministeriöiden yhteiseen lupa-, ohjaus- ja valvontavirastoon (työnimi Luova). Reformiministerit linjasivat sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan uudistamista / STM Tiedote 14.11.2016

Ajankohtaista

Tutkintapyyntö Lumi Dental Oy:stä

Posted on

Hammasteknisen alan järjestöt ovat tehneet 18.10.2016 tutkintapyynnön poliisille Lumi Dental Oy:stä. Taustoja: – Lumi Dental Oy valmistuttaa Kiinassa hammasproteeseja ja tuo ne maahan käytettäväksi yksilölliseen käyttöön tarkoitettuina lääkinnällisinä laitteina. – Valvira ja AVI on todennut, että Lumi Dental Oy:n toiminnassa ei synny potilasasiakirjoja eikä sillä ole palveluksessaan koulutettuja terveydenhuollon ammattihenkilöitä. – …hammasteknikot suorittavat sellaisia keskimääräistä […]

Ajankohtaista

Palvelusetelikokeilulla tietoa valinnanvapauden toteuttamiseen

Posted on

Sosiaali- ja terveysministeriö käynnistää palvelusetelikokeilun osana hallituksen Palvelut asiakaslähtöiseksi -kärkihanketta. Kokeilu tuottaa tietoa sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapautta koskevaan valmisteluun. Se toteutetaan kuntakokeiluna muutamassa, myöhemmin valittavassa kunnassa. Osana kokeilua kehitetään palvelutuottajien vertailun mahdollistavaa sähköistä palvelua. Mediuutiset Sosiaali- ja terveysministeriö / 25.4.2016 / Tiedote 57/2016

Ajankohtaista

Erikoishammasteknikot JulkiTerhikkiin

Posted on

Laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön (hammasteknikko) ammattioikeus on helposti tarkistettavissa Valviran ylläpitämästä internet-rekisteri JulkiTerhikistä. Nykyisen lainsäädännön mukaan potilastyöhön edellytettävää lisäkoulutusta (erikoishammasteknikko) ei JulkiTerhikissä kuitenkaan julkaista.  Tämä tieto olisi erittäin tärkeä kun esimerkiksi potilas, työnantaja tai erikoishammasteknikkopalvelujen ostaja haluasi nopeasti tarkistaa, onko hammasteknikko hankkinut potilastyöhön vaadittavan erikoishammasteknikon pätevyyden. Tieto on tällä hetkellä tarkistettavissa vain puhelimitse tai sähköpostitse. Erikoishammasteknikkoliitto antoi lausunnon STM:öön ja […]