AjankohtaistaTavoitteet

Erikoishammasteknikot JulkiTerhikkiin

Laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön (hammasteknikko) ammattioikeus on helposti tarkistettavissa Valviran ylläpitämästä internet-rekisteri JulkiTerhikistä. Nykyisen lainsäädännön mukaan potilastyöhön edellytettävää lisäkoulutusta (erikoishammasteknikko) ei JulkiTerhikissä kuitenkaan julkaista. 
Tämä tieto olisi erittäin tärkeä kun esimerkiksi potilas, työnantaja tai erikoishammasteknikkopalvelujen ostaja haluasi nopeasti tarkistaa, onko hammasteknikko hankkinut potilastyöhön vaadittavan erikoishammasteknikon pätevyyden. Tieto on tällä hetkellä tarkistettavissa vain puhelimitse tai sähköpostitse.


Erikoishammasteknikkoliitto antoi lausunnon STM:öön ja Valviraan, jotta erikoishammasteknikot saataisiin näkyville Julkiterhikkiin.

JulkiTerhikki-palvelu