Ajankohtaista

Hammasteknisen alan järjestöt jatkavat selvitystä ammattihenkilölain tulkinnasta

Posted on

Selvitystä terveydenhuollon ammattihenkilönä toimimisen osalta jatketaan viranomaistahon kanssa. Valvira on poliisille antamallaan lausunnolla keskeyttänyt poliisille tehdyn tutkintapyynnön, jossa ammattikuntamme oli pyytänyt poliisia tutkimaan pitääkö Lumi Dental Oy:n palveluksessa olla laillistettu hammasteknikko. Valvira on vedonnut, että Lumi Dental Oy:hyn suoritetussa Valviran tarkastuksessa on havaittu poikkeamia Terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevan lain vaatimuksissa. Valvira ei ole katsonut […]

Tavoitteet

Hampaallisessa suussa voi olla hampaaton leuka

Posted on

Erikoishammasteknikkoliitolta on tiedusteltu kantaa hammasproteesien valmistuksesta hampaalliseen suuhun.  Erikoishammasteknikko saa itsenäisesti valmistaa ja sovittaa irrallisia kokoproteeseja niiden käyttäjille. Eli, tehdä hampaattomaan leukaan kokoproteesin. Kelan toimenpideluettelosta sivulta 9. löytyy suuntaa-antava listaus erikoishammasteknikon kliinisen työn toimenpiteistä. Lausunto

Ajankohtaista

Hammastekninen ala huolissaan potilasturvallisuudesta

Posted on

Yleisen taloudellisen tilanteen heikentyessä monet kaupungit ja kunnat ovat pakotettuja hakemaan nopeita säästöjä mm. hankintakilpailutuksen kautta eikä asioita aina ajatella kokonaistaloudellisesti pitkällä aikavälillä. Turussa hammasteknisten laitteiden hankintakilpailun voittanut yritys tilaa tuotteensa Kiinasta. Kaupungin päätös merkitsee turkulaisille hammaslaboratorioille töiden vähenemistä ja tätä kautta myös osaamisen ylläpidon heikentymistä. Turun Sanomat / Mielipide 28.3.2017 Alkuperäinen kirjoitus (.pdf)

Tavoitteet

Hammasteknisen alan järjestöt ovat pyytäneet lisäselvitystä Valvirasta

Posted on

Ammattikuntamme järjestöt ovat tehneet Valviralle selvityspyynnön hammasteknikon asemasta laillistettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä toimimisesta 1.2.2017. Asian selvittely on ainakin terveydenhuollon ammattihenkilönä toimimisen osalta edelleen epäselvä, vaikka terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskeva laki (559/1994) selkeästi määrittelee laillistettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä toimimista.   Lue Hammasteknikko-lehden artikkeli ”Onko laki kaikille sama, pitääkö kotimaisella toimijalla olla hammasteknikko palveluksessaan?”

Tavoitteet

Hammasteknisen alan järjestöt ovat tehneet tutkintapyynnön

Posted on

Lumi Dental Oy:stä on tehty tutkintapyyntö poliisille 18.10.2016. Hammasteknisen alan järjestöt katsovat, että riittämättömällä koulutus- ja osaamistasolla valmistetut hammasproteesit saattavat vaarantaa Suomessa asuvien potilaiden terveyden. Suomessa hammasproteesien valmistusta koskevat lait ja säädökset tulisivat koskea myös Suomeen maahantuotavien hammasproteesien valmistusta, jotta potilaat saisivat asianmukaisen ja turvallisen hammasproteettisen laitteen suuhunsa. Lue lisää