Tavoitteet

HamLabL:n ja EHTL:n ohjeita julkisille hankinnoille

Posted on

Hammasteknisen alan hankintaohjeitus ja toimitusajat Hammaslaboratorioliitto ja Erikoishammasteknikkoliitto haluavat ohjeistaa julkisen sektorin hammasteknisten töiden hankintaa.Julkisissa hankinnoissa erikoishammasteknikon antamiin hoitoihin ja palveluihin suositellaan kunnallisen kilpailutuksen sijaan Palveluseteliä tai puitejärjestelyyn perustuvaa hankintasopimusta. Hammaslaboratoriopalveluiden hankintaohje Hammasteknisten töiden toimitusajat

Ajankohtaista

Hammasteknisen alan järjestöt jatkavat selvitystä ammattihenkilölain tulkinnasta

Posted on

Selvitystä terveydenhuollon ammattihenkilönä toimimisen osalta jatketaan viranomaistahon kanssa. Valvira on poliisille antamallaan lausunnolla keskeyttänyt poliisille tehdyn tutkintapyynnön, jossa ammattikuntamme oli pyytänyt poliisia tutkimaan pitääkö Lumi Dental Oy:n palveluksessa olla laillistettu hammasteknikko. Valvira on vedonnut, että Lumi Dental Oy:hyn suoritetussa Valviran tarkastuksessa on havaittu poikkeamia Terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevan lain vaatimuksissa. Valvira ei ole katsonut […]

Tavoitteet

Hampaallisessa suussa voi olla hampaaton leuka

Posted on

Erikoishammasteknikkoliitolta on tiedusteltu kantaa hammasproteesien valmistuksesta hampaalliseen suuhun.  Erikoishammasteknikko saa itsenäisesti valmistaa ja sovittaa irrallisia kokoproteeseja niiden käyttäjille. Eli, tehdä hampaattomaan leukaan kokoproteesin. Kelan toimenpideluettelosta sivulta 9. löytyy suuntaa-antava listaus erikoishammasteknikon kliinisen työn toimenpiteistä. Lausunto

Ajankohtaista

Hammastekninen ala huolissaan potilasturvallisuudesta

Posted on

Yleisen taloudellisen tilanteen heikentyessä monet kaupungit ja kunnat ovat pakotettuja hakemaan nopeita säästöjä mm. hankintakilpailutuksen kautta eikä asioita aina ajatella kokonaistaloudellisesti pitkällä aikavälillä. Turussa hammasteknisten laitteiden hankintakilpailun voittanut yritys tilaa tuotteensa Kiinasta. Kaupungin päätös merkitsee turkulaisille hammaslaboratorioille töiden vähenemistä ja tätä kautta myös osaamisen ylläpidon heikentymistä. Turun Sanomat / Mielipide 28.3.2017 Alkuperäinen kirjoitus (.pdf)

Tavoitteet

Hammasteknisen alan järjestöt ovat pyytäneet lisäselvitystä Valvirasta

Posted on

Ammattikuntamme järjestöt ovat tehneet Valviralle selvityspyynnön hammasteknikon asemasta laillistettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä toimimisesta 1.2.2017. Asian selvittely on ainakin terveydenhuollon ammattihenkilönä toimimisen osalta edelleen epäselvä, vaikka terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskeva laki (559/1994) selkeästi määrittelee laillistettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä toimimista.   Lue Hammasteknikko-lehden artikkeli ”Onko laki kaikille sama, pitääkö kotimaisella toimijalla olla hammasteknikko palveluksessaan?”