Tavoitteet

HamLabL:n ja EHTL:n ohjeita julkisille hankinnoille

Hammasteknisen alan hankintaohjeitus ja toimitusajat

Hammaslaboratorioliitto ja Erikoishammasteknikkoliitto haluavat ohjeistaa julkisen sektorin hammasteknisten töiden hankintaa.
Julkisissa hankinnoissa erikoishammasteknikon antamiin hoitoihin ja palveluihin suositellaan kunnallisen kilpailutuksen sijaan Palveluseteliä tai puitejärjestelyyn perustuvaa hankintasopimusta.

Hammaslaboratoriopalveluiden hankintaohje

Hammasteknisten töiden toimitusajat